logo

GeoAnaliz

Profesjonalna ocena przydatności terenu budowlanego

Badania Geologiczne

Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny, Dokumentacja geotechniczno-inżynierska, Opinie hydrogeologiczne

Wstępne rozpoznanie podłoża gruntowego

Zakup działki - ocena przydatności terenu inwestycji, Sprzedaż działki - podniesienie atrakcyjności oferty, Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego

Nadzór geotechniczny

Sprawdzenie zagęszczenia podłoża gruntowego - płyta dynamiczna, Odbiór wykopów fundamentowych i kontrola warstwy nośnej, Badanie stateczności skarp i zboczy, Kontrola podbudowy pod płytę denną

Opinia hydrologiczna

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, Odwodnienie terenu, Systemy drenażowe, drenaż opaskowy, Zbiorniki na wody opadowe, Szambo

Płyta dynamiczna

Nasypy kolejowe, nasypy drogowe, podbudowa pod kostkę brukową - parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe, Podbudowa pod podsadzki wewnętrzne hal produkcyjnych i magazynowych, Czytaj więcej...

Ekspertyza geologiczna w sprawach spornych

Służebność drogi – sprawdzamy, czy droga była utwardzana, za wysoki nasyp na sąsiedniej działce, zbyt ostre podcięcie zbocza, zalewanie sąsiednich działek, zły system odwodnieniowy

Analiza geologiczna zniszczeń budowlanych

Pękające ściany, stropy, fundamenty, Zapadnięta podłoga, posadzka, Nierównomierne osiadanie fundamentów, Woda w piwnicy, zawilgocone ściany, Zapadnięte kanalizacje, wodociąg

Ekspertyza geotechniczna pod rozbudowy budynków

Odkrywki fundamentów w celu ustalenia ich konstrukcji i ubytków, Kontrola warstwy podbudowy pod płytę, Kontrola zagęszczenia opasek drenażowych

O nas / poznaj GeoAnaliz

Przedmiotem działalności firmy GeoAnaliz jest kompleksowa ocena przydatności terenu budowlanego. Dziedziny jakimi się zajmujemy to: geologia inżynierska, geotechnika oraz hydrogeologia. Oferujemy Państwu nadzór geologiczny i geotechniczny obejmujący m.in. badanie gruntu, sondowanie podłoża, wiercenia otworów, analizę stateczności skarp, kontrolę wykopu fundamentowego oraz kontrolę zagęszczenia podłoża gruntowego i nasypu. Tylko poprawnie opracowane badania geologiczne umożliwią właściwie określić warunki wodne, a także pozwolą wykonać kompletne profile geotechniczne oraz przekrój geologiczny obrazujący wewnętrzną budowę terenu. Powyższe badania geotechniczne pozwolą określić warunki gruntowe, na podstawie których zostanie przyznana kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Architekci

...wyobraźnię hodują na skałach i montują na nich swoje poematy (...) A.S.J. Tessimond

Realizacje / czym możemy się pochwalić

Od roku 2009 wykonujemy ekspertyzy geotechniczne dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych. Poniżej chcielibyśmy przedstawić część z naszych zrealizowanych zleceń wraz z ich przeznaczeniem i przybliżoną lokalizacją:

  Realizacje drogi

  Drogi

  Droga wojewódzka 776 Kocmyrzów - Proszowice, Kraków - ul. Piłkarska, ul. Batowicka ul. 8 pułku, ul. Worobla, Zielonki - ul. Galicyjska , ul. Marszowiecka ul. Widokowa, Giebułtów ul. Hermana, ul. Judyty, Wieliczka - ul. Ochota

  Realizacje hale przemysłowe

  HALE PRZEMYSŁOWE / BUDYNKI USŁUGOWE

  Biedronka – Wolbrom, Babice, Strumiany, Kraków ul. Balicka, Colorex - Łuczanowice, Telefonika – Kraków ul. Prokocimska, PharmaCF Niepołomice ul. Mokra, ESPEFA – Kraków ul. Lea, Galeria Bronowice, Zabierzów Biznes Park, EDF Kraków

  Relizaje Domy

  DOMY/ BUDYNKI WIELORODZINNE

  Osiedle Viktoria – Kraków ul. Nadsona, Osiedle Wzgórze Marzeń – Zielonki ul. Zielna, Osiedle Becka – Kraków ul. Józefa Becka, Osiedle Opatkowicka, Wieliczka ul. Janińska, Osiedle Domów Skotniki - Kraków ul. Trockiego

  Realizacje Nadzór Geotechniczny

  NADZÓR GEOTECHNICZNY

  Galeria Handlowa ATUT – Węgrzce, Salon Seata Kraków ul. Jasnogórska, Bocznica kolejowa – PKP Kraków Główny Towarowy, Oczyszczalnia ścieków „Kujawy” Kraków, Salon GoCars - Modlnica

  Relizacje ściezi rowerowe

  ŚCIEŻKI ROWEROWE

  Kraków – ul. Wielicka, ul. Opolska, ul. Andersa, ul. Klasztorna, ul. Okulickiego, ul. Konopnickiej, ul. Wiślicka, ul. Piasta, Ul. Kamieńskiego, ul. Nowosądecka, Raciborowice – Skawina, Wiślana Trasa Rowerowa, Łączany – Oświęcim – Brzeszcze

  Relizacje Budyki Uzyteczności Publicznej

  BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

  Kościoły - Kraków ul. Cegielniana, Sanktuarium św. Faustyny, pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pilicy, Szkoły – Kraków ul. Na Łąkach, Bibice, Przybysławice, Budynek Pomocy Społecznej – Kraków ul. Helclów

Mądrość

... to córka doświadczenia Leonardo da Vinci

REFERENCJE / gdzie można o nas usłyszeć

Firma GeoAnaliz ściśle współpracuje ze specjalistą z dziedziny geotechniki i długoletnim wykładowcą akademickim Politechniki Krakowskiej - mgr inż. Marią Broniatowską.

W przypadku złożonych problemów geotechnicznych oraz sytuacji wymagających specjalistycznych badań labortoryjnych gruntu i wody gruntowej, współpracujemy z ośrodkami akademickimi:

 • Politechnika Krakowska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Od roku 2009 wykonujemy ekspertyzy geotechniczne dla potrzeb posiadania obiektów budowlanych.

Można o nasz również przeczytać na portalach internetowych oraz w gazetach:

GEOLOGIA

Często wydaje nam się, że możemy zapanować nad swoim losem, że wybierając prostą i równą drogę, osiągniemy swój cel. W istocie okazuje się, że drobny na niej kamyk wywraca nam nasze życie, przewartościowuje je i nas samych Ewa Kutryś

Sprawdź / zwróć szczególną uwagę

Zanim kupisz działkę

Przy wyborze działki, na której planujemy wybudować dom i w nim zamieszkać, najczęściej kierują nami emocje. Walory estetyczne, takie jak wysokie zbocze z pięknym widokiem, górujące nad okolicą, może wprowadzać w zachwyt, a wizja posiadania domu na jego zboczu jest wprost czymś wymarzonym. Nie dajmy się jednak zwieść pozorom - dom ulokowany na stromym zboczu może być narażony na zniszczenie w wyniku wystąpienia ruchów osuwiskowych.

Więcej o obszarach osuwiskowych...

Nisza osuwiskowa

Osuwiskowy charakter zbocza można rozpoznać na podstawie gruntownych obserwacji terenu. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na wszelkie szczeliny, pęknięcia i miejscowe przemieszczenia powierzchni zbocza. Równie ważna jest obserwacja roślinności pokrywającej powierzchnię zbocza. Jeśli drzewa mają powykrzywiane nienaturalne kształty - "haki zboczowe", może to świadczyć o nieuchwytnym dla oka przemieszczaniu warstw podłoża wewnątrz zbocza.

Erozyjna działalność rzeczna

Do wystąpienie osuwiska może również dojść na skutek erozyjnej działalności potoku przepływającego u podnóża naszego wymarzonego zbocza. W wyniku erozji bocznej tworzy się zakole rzeki zwane meandrem, które z biegiem czasu wrzyna się w skarpę zbocza, stopniowo ją podcinając. Meandry przesuwają się w miarę upływu czasu ku ujściu rzeki, zwiększając swoją krzywiznę oraz poszerzając dolinę.

Teren zalewowy

Górski potok w granicach działki lub rzeka w niedalekim jej sąsiedztwie może również sprawiać kłopoty przy wyższych stanach wód gruntowych po obfitych opadach atmosferycznych. W takim przypadku może dochodzić do zalań i podtopień powodujących duże straty materialne.

Słabo przepuszczalne podłoże

Nie tylko bliskie sąsiedztwo rzeki lub stawu może być przyczyną nadmiernego zawilgocenia podłoża Na działce najczęściej jest to związane z wysokim stanem zwierciadła wód gruntowych, lub występowaniem w podłożu gruntów spoistych o słabej przepuszczalności. Jeżeli działka jest płaska, a w podłożu występują słabo przepuszczalne gliny lub ił, to, po wystąpieniu obfitych opadów atmosferycznych, gromadząca się na powierzchni woda nie może znaleźć ujścia, a proces infiltracji w głąb jest bardzo długotrwały. W efekcie nadmiar wody na działce może powodować nierównomierne osiadanie budynku - pękanie ścian, zamakanie fundamentów i gromadzenie się wody na poziomie piwnicy. Nadmiar wody prowadzić również do uplastycznienia gruntów spoistych, czego efektem może być niekontrolowane osiadanie fundamentów oraz topienie ciężkiego sprzętu pracującego na budowie.

Zasypany wąwóz, staw

Czytając powyższe informacje, może się wydawać, iż najlepszym rozwiązaniem jest zakup płaskiej działki, nienarażonej na ruchy osuwiskowe i znajdującej się w dalekim sąsiedztwie od wszelkich cieków powierzchniowych. Jednak przy takiej inwestycji też trzeba uważać. Powierzchnia działki, która obecnie jest idealnie płaska, tydzień wcześniej mogła być małym wąwozem lessowym lub dolinką lokalnego potoku, który został ujęty w rury i zasypany grubą warstwą niekontrolowanego nasypu - gruzu budowlanego i mieszanki rozmaitych gruntów. Nasyp w takiej postaci nie stanowi nośnego podłoża i jeśli decydujemy się na posadowienie budynku w jego obrębie, to musimy się liczyć ze znacznym wzrostem kosztów inwestycji.

Niekontrolowany nasyp

Bardzo często zdarza się, iż z miejsca budów takich obiektów jak autostrady, usuwane są ogromne ilości gruntów nienadających się do posadowienia na nich drogi. Materiał ten jest odsprzedawany lokalnych inwestorom po bardzo atrakcyjnych cenach, a następnie zostaje on zdeponowany na najgorszych działkach celem podniesienia ich atrakcyjności. Takie działki kuszą bliskim dojazdem do autostrady i płaskim terenem, na którym z łatwością może operować ciężki sprzęt budowlany. Nieuczciwy sprzedawca może twierdzić, iż w podłożu znajduje się tylko 20-30 cm nasypu położonego w celu utwardzenia terenu i ułatwienia zadania przyszłemu inwestorowi, a tak naprawdę zasypał nieckę o głębokości 4 m. Sprzedawca może również powoływać się na fakt, iż nasyp został zdeponowany na działce 5-10 lat temu i w związku z tym jest on stabilny i nie ma się czego obawiać. Takie stwierdzenie jest nieprawdą, ponieważ nasyp ten dalej pozostaje niekontrolowaną konstrukcją o niewiadomej budowie wewnętrznej.

Grunty organiczne w podłożu

Podmokły charakter działki mogą ujawniać rośliny bagienne porastające jej powierzchnię. Jeżeli zaobserwowaliśmy, iż podłoże przedmiotowej działki jest podmokłe, może to również oznaczać, że w podłożu zalegają grunty organiczne, takie jak namuły lub torfy. Grunty organiczne nie stanowią nośnego podłoża, a ich występowanie na działce skutkuje koniecznością zastosowania kosztownych metod naprawczych. Najprostszą z nich jest wymiana gruntów. Inną metodą jest zaprojektowanie specjalnego fundamentu, wspartego na palach lub studniach.

Mapa terenów osuwiskowych

Powyższa mapa przedstawia rozmieszczenie osuwisk na obszarze polskich Karpat, według rejestracji wykonanych w latach 1968 - 2000. Opracowanie własne Oddziału Karpackiego PIG. Według szacunków PIG w samych Karpatach występuje około 50 000-60 000 osuwisk. „Wskaźnik osuwiskowości” wyrażający wielkość obszaru objętego i zagrożonego osuwiskami w stosunku do powierzchni terenu ogółem jest w Karpatach szacowany na 30-40%. Można szacować, że na każdy kilometr kwadratowy przypada średnio jedno osuwisko.

OSUWISKO

Nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża spowodowane siłami przyrody lub działalnością człowieka (podkopanie stoku lub jego znaczne obciążenie).