GeoAnaliz

Osuwiska

Sprawdź / czy mieszkasz na zagrożonym terenie

Rozmieszczenie osuwisk na obszarze polskich Karpat według rejestracji wykonanych w latach 1968 - 2000. Opracowanie własne Oddziału Karpackiego PIG:

Rozmieszczenie / obszarów zagrożonych

Rozmieszczenie obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w Polsce. Opracowanie według wyników rejestracji z lat 1968 - 1970 dla Polski pozakarpackiej oraz materiałów Oddziału Karpackiego PIG:

Problemem mogą być / grunty ekspansywne

Nazwa grunty ekspansywne obejmuje grunty bardzo spoiste, w których występuje zjawisko pęcznienia i kurczenia się. Zmiany objętości, obserwowane w gruntach ekspansywnych, występują pod wpływem wahań wilgotności tych gruntów. Odkształcenia podłoża, wywołane przez pęczniejący lub kurczący się grunt, są przyczyną uszkodzeń i awarii obiektów budowlanych. Na skutek pęcznienia grunt jest wypierany spod fundamentu w kierunku najniższego naziomu (w budynku w kierunku posadzki piwnicy). Efektem tego procesu jest nieprzewidziane osiadanie fundamentów. Warunkiem koniecznym jest odpowiednie zabezpieczenie podłoża przed zmianami zawilgocenia.

Zostały tutaj wymienione tylko dwa problemy z pośród wielu z jakimi możesz się spotkać w obrębie swojej działki budowlanej dlatego...

Miej pewność - Zamów badanie gruntu!